Informacja

Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Doradca 3 2017

W przedstawionym wydaniu „Doradcy” kontynuujemy temat aplikacji JPK VAT i dokonywaniu korekt przy wysyłaniu plików oraz poruszamy tematy podatkowe poprzez wyjaśnienia, komunikaty i informacje M [ ... ]


Doradca 2 2017

W poprzednich wydaniach „Doradcy” dużo miejsca poświęciliśmy zmianom w przepisach, a zwłaszcza kolejnej nowelizacji VAT i nowym obowiązkom dotyczącym JPK VAT, które nadal budzą wiele wąt [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Dodatek Specjalny do Doradcy Nr 4/2014

1 stycznia 2015r. wejdzie w życie ustawa z 25 lipca 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014r., poz. 1171). Ustawa wprowadza istotną zmianę odnoszącą się do sposobu liczenia terminów na złożenie deklaracji podatkowych i wpłacenie podatku.

 

Obecnie, art. 12 par. 5 Ordynacji podatkowej wskazuje, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Do tak sformułowanej zasady nowelizacja dodaje zastrzeżenie. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem przywołanego przepisu, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

 

Wprowadzenie powyższego zastrzeżenia ma bardzo istotne znaczenie dla przedsiębiorców w zakresie składania deklaracji i rozliczania podatków takich jak, m.in. VAT czy podatek dochodowy. Ustawy podatkowe co do zasady bowiem ustanawiają sztywne terminy na zapłatę podatku i składanie deklaracji. W praktyce, przedmiotowa zmiana pozbawia podatnika możliwości przesunięcia terminu na złożenie deklaracji i wpłatę podatku w sytuacji, gdy ostatni dzień takiego terminu przypada na dzień wolny od pracy.

 

Od 1 stycznia 2015r. zatem, w przypadku gdy termin na złożenie deklaracji i wpłatę podatku będzie przypadać na sobotę czy niedzielę (bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy), w praktyce przedsiębiorca będzie zobowiązany do złożenia deklaracji i wpłacenia podatku już w piątek (bądź w inny dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy), a nie jak do tej pory – w poniedziałek (dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy). Od nowego roku, nie będzie już zatem możliwości przesunięcia terminu na złożenie deklaracji i wpłacenie podatku na następny dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

 

Należy nadmienić, iż powyższa zmiana nie odnosi się do terminów procesowych dotyczących, m.in. wniesienia odwołania czy zażalenia.

 

KOMENTARZ

 

1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z 25 lipca 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014r., poz. 1171). Ustawa wprowadza istotną zmianę odnoszącą się do sposobu liczenia terminów na złożenie deklaracji podatkowych i wpłacenie podatku.

Obecnie, art. 12 par. 5 Ordynacji podatkowej wskazuje, że jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Do tak sformułowanej zasady nowelizacja dodała zastrzeżenie. Zgodnie ze zmienionym brzmieniem przywołanego przepisu, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

 

Wprowadzenie powyższego zastrzeżenia może mieć bardzo istotne znaczenie dla przedsiębiorców w zakresie składania deklaracji i rozliczania podatków takich jak m.in. VAT czy podatek dochodowy. W praktyce, przedmiotowa zmiana może pozbawić podatnika możliwości przesunięcia terminu na złożenie deklaracji i wpłatę podatku w sytuacji, gdy ostatni dzień takiego terminu przypada na dzień wolny od pracy. W przypadku gdy termin na złożenie deklaracji i wpłatę podatku będzie przypadać na sobotę czy niedzielę (bądź inny dzień ustawowo wolny od pracy), w praktyce przedsiębiorca może być zobowiązany do złożenia deklaracji i wpłacenia podatku już w piątek (bądź w inny dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy), a nie jak do tej pory – w poniedziałek (dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy).

 

Jednocześnie należy zastrzec, iż w związku z przedmiotową zmianą pojawiają się rozbieżności interpretacyjne w zakresie możliwych skutków tej zmiany. Z jednej strony bowiem wskazuje się, iż zmieniona treść przepisu może powodować skutek w postaci braku możliwości przesunięcia terminu na złożenie deklaracji, z drugiej natomiast zwraca się uwagę, iż  zmiana została wprowadzona w związku z modyfikacją zasad rozliczania usług elektronicznych dla celów VAT (w związku z tzw. systemem MOSS) i dotyczy tylko podmiotów świadczących takie usługi. Z tego względu nie powinno się przyjmować, iż zmiana będzie wpływać na terminy rozliczania podatków na zasadach ogólnych, w związku z czym zasada przesunięcia terminu składania deklaracji VAT czy CIT na kolejny dzień roboczy następujący po dniu wolnym powinna obowiązywać również po 1 stycznia 2015r.

 

Na chwilę obecną trudno przewidzieć czy przedmiotowa zmiana będzie interpretowana przez organy podatkowe na korzyść czy na niekorzyść przedsiębiorców. Z tego względu,  zgodnie z zasadą ostrożności, do czasu wyjaśnienia wątpliwości jak faktycznie powinien być interpretowany omawiany przepis, w sytuacji gdy, termin na złożenie deklaracji i wpłatę podatku będzie przypadał na dzień wolny od pracy, zalecamy złożenie deklaracji i wpłatę podatku najpóźniej w dzień poprzedzający ten dzień wolny od pracy.

 

 

Pobierz

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Informacje zawarte w „Doradcy” mają charakter ogólny i nie stanowią porady podatkowej ani prawnej. Wszelkie uwagi oraz sugestie prosimy kierować drogą mailową na adres Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 
Doradca nr 4/2014

Zapraszając do lektury ostatniego w tym roku wydania „Doradcy”, pragniemy Państwu zasygnalizować najważniejsze zmiany w prawie podatkowym, które będą obowiązywały od 2015 roku. Na uwagę zasługują :

- zmiany w podatkach dochodowych oraz VAT,

- czwarta ustawa deregulacyjna,

- zmiany w ustawie o rachunkowości,

- nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

W przypadku przepisów vatowskich nie są to zmiany tak poważne, jak to miało miejsce na przełomie lat 2013 – 2014, sprowadzają się one, m.in. do modyfikacji przepisów w odniesieniu do transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz zmiany zasad rozliczania VAT w działalności mieszanej.

Zrozumiałym natomiast optymizmem napawa fakt podpisania przez Prezydenta ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zwanej czwartą ustawą de regulacyjną. Ten akt prawny upraszcza dotychczasowe regulacje oraz redukuje niektóre obowiązki informacyjne.

W stałych rubrykach prezentujemy wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych oraz zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem nt. podatków w sądowym postępowaniu egzekucyjnym a pokrzywdzenie wierzycieli i Skarbu Państwa.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, także od nowego roku pragniemy zaprosić Państwa na szkolenia, konferencje, warsztaty i kursy pracownicze, o których będziemy informować na bieżąco. Zapewniamy, że wśród tematów znajdą się przede wszystkim zagadnienia związane z prowadzeniem działalności przez biura rachunkowe i kancelarie podatkowe.

Z okazji Nowego Roku pragniemy złożyć naszym Czytelnikom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia, radości, spełnienia marzeń oraz wielu sukcesów

 

Pobierz Doradca nr 4/2014

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 8 z 12

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK VAT 2018 – Kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r.
17/05/2018
article thumbnail

Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie: PODATEK VAT 2018 – Kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r., które odbędzie się 5 czerwca 2018 (wtorek), godz. 9:00 – ok. 15:00 w Cen [ ... ]


Szkolenie "Kontrola w zakresie podatków po reformie KAS - rewolucyjne zmiany"
25/04/2018
article thumbnail

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które niewątpliwie można  [ ... ]


home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 intermedialna.pl