Informacja

Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Doradca 3 2017

W przedstawionym wydaniu „Doradcy” kontynuujemy temat aplikacji JPK VAT i dokonywaniu korekt przy wysyłaniu plików oraz poruszamy tematy podatkowe poprzez wyjaśnienia, komunikaty i informacje M [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Szkolenie "Kontrola w zakresie podatków po reformie KAS - rewolucyjne zmiany"

Szanowni Państwo!


Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które niewątpliwie można określić jako rewolucyjne. Jesteśmy świadkami nie tylko ujednolicenia dotychczas istniejących struktur pod wspólną nazwą oraz zmian kompetencyjnych w zakresie już istniejących instytucji , ale również przyznania organom nowo utworzonej administracji daleko idących uprawnień w obszarze szeroko rozumianej kontroli. Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom nowych, bardzo szerokich uprawnień kontrolujących oraz nowych obowiązków i praw podatnika. Wszystko to w celu ograniczenia i wyeliminowania negatywnych konsekwencji jakie niesie podatnikowi ze sobą nowa kontrola.

Tematem całodniowego spotkania będzie:

„Kontrola w zakresie podatków po reformie KAS - rewolucyjne zmiany”,

które odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. (piątek) w godz. od 9:00 do ok. 17:00 w Rezydencji SOLEI w Poznaniu, przy ul. Wałeckiej 2 (Strzeszynek); (www.hotel-solei.pl <http://www.hotel-solei.pl> ).

Wykład poprowadzi:

Dr Piotr Jańczak – doradca podatkowy, wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi oraz spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – reprezentacja podatnika w charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów podatkowych.

PROGRAM

1. Wstęp - podstawowe informacje:

1. Czynności sprawdzające, w tym kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających
2. kontrola podatkowa
3. kontrola celno-skarbowa
4. postępowanie podatkowe

2. Kontrola wykonywana przez organy podatkowe:

1. procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (zakres upoważnienia)
2. sposoby wszczęcia kontroli podatkowej
3. podejmowane czynności kontrolne
4. prawa i obowiązki kontrolowanego
5. prawa i obowiązki organu kontrolującego
6. dokumentowanie czynności kontrolnych
7. wnoszenie zastrzeżeń do protokołów

3. Kontrola organów celno-skarbowych:

1. przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli celno-skarbowej
2. procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej
3. sposoby wszczęcia kontroli
4. prawa i obowiązki kontrolowanego
5. prawa i obowiązki organu kontrolującego
6. podejmowane czynności kontrolne
7. dokumentowanie czynności kontrolnych
8. wnoszenie zastrzeżeń do protokołów

4. Różnice pomiędzy kontrola podatkową a kontrolą celno-skarbową - zestawienie.

5. Taktyka działania kontrolowanego.

1. uczestnictwo w czynnościach kontrolnych
2. wgląd do akt kontroli – sporządzanie z nich odpisów i kopii
3. zgłaszanie wniosków dowodowych
4. zachowanie podczas przesłań.

6. Korekta rozliczeń podatkowych

1. kontrola podatkowa a korekta rozliczeń- kiedy można dokonać korekty?
2. kontrola celno-skarbowa a korekta rozliczeń – kiedy można dokonać korekty?
3. Korekta w wyniku kontroli – czy dopuszczalna jest kontrola w węższym zakresie niż wskazany w protokole (korekta częściowa).
4. korekta a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT (sankcja)
5. korekta a wysokość odsetek za zwłokę.
6. korekta a odpowiedzialność karno-skarbowa

7. Zaskarżanie ustaleń organu przeprowadzającego kontrolę.

* * * * * * * * * *

Warunki uczestnictwa w karcie zgłoszenia (w załączeniu).

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskanie 7 punktów za udział w szkoleniu.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zarezerwowanych dla uczestników szkolenia, decyduje kolejność zgłoszeń. Karty zgłoszeń wraz z dowodem wpłaty przyjmujemy wyłącznie do dnia 10 maja 2018 r., bez uwzględnienia zgłoszeń po wyznaczonym terminie. Rezygnacja ze szkolenia po tym terminie spowoduje obciążenie uczestnika pełną kwotą.

Z wyrazami szacunku

Emilia Sabiniewicz

Biuro WSP

Tel. 503 075 720

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK VAT 2018 – Kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r.
17/05/2018
article thumbnail

  Szanowni Państwo, zapraszamy na szkolenie: PODATEK VAT 2018 – Kolejna rewolucja w rozliczeniach VAT od 1 lipca 2018 r., które odbędzie się 4 LIPCA 2018 (środa), godz. 9:00 – ok. 15:00 w C [ ... ]


Szkolenie "Kontrola w zakresie podatków po reformie KAS - rewolucyjne zmiany"
25/04/2018
article thumbnail

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników ze zmianami związanymi z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które niewątpliwie można  [ ... ]


home
Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko