Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”

 


„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”

Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji z krajami UE i krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT. Handel wewnątrzwspólnotowy od wielu lat nie schodzi z pierwszych miejsc na liście wytycznych do kontroli Ministra Finansów. Specyfika szkolenia polega na założeniu, że jego uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu podatku VAT w transakcjach zagranicznych i oczekują przystępnego wprowadzenia do tej specjalistycznej dziedziny prawa podatkowego. Kurs umożliwia również zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem rozliczania kłopotliwych transakcji zagranicznych w oparciu o wytyczne organów podatkowych.

Korzyści dla uczestników:
● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji      zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego,
● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach zagranicznych towarowych i usługowych,
● ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami UE,
●  zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,
● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na  bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku w obszarze handlu zagranicznego.

Profil uczestnika:  każdy, kto zamierza zyskać nową specjalizację podatkową, dla każdego, kto  w firmie nawet w najmniejszym zakresie działa w obrębie transakcji zagranicznych, szczególnie unijnych, dla osób pracujących na stanowiskach dyrektorów finansowych, handlowych, na stanowiskach przeznaczonych dla: księgowych, finansistów oraz handlowców i logistyków, specjalistów z zakresu handlu zagranicznego, oraz dla wszystkich, którzy nie rozpoczęli jeszcze pracy zawodowej i zamierzają uzyskać nowe, cenne umiejętności podnoszące  wartość zawodową na rynku pracy.

Kurs poprowadzi Pani LUIZA PIEPRZYK  - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

Terminy zajęć w godzinach  8:30 – 14:45 (6 h 15 min):

13 październik  (sobota);  14 październik 2018 r. (niedziela);
20 październik (sobota);  21 październik 2018 r. (niedziela)

Miejsce szkolenia : DA ADAM’S, ul. Matejki 62 w Poznaniu

Cena obejmuje : materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, kawę, herbatę, zaświadczenie o odbyciu kursu.

Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.

PROGRAM

„Podatek VAT – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego  w 2018 r. po nowelizacji przepisów”13 paźdz. 2018 (sobota) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 1 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i odróżniania tej transakcji od sprzedaży krajowej, wysyłkowej i eksportu towarów. Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania oraz warunków zastosowania stawki 0% VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części
ćwiczeniowej.

1.  1.  Rodzaje transakcji – rozróżnienie pomiędzy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów a eksportem towarów i sprzedażą wysyłkową
2.    Zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT
3. Czynności związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i zasady ich opodatkowania:
czynności opodatkowane za zasadach WDT,
przemieszczenia towarów po krajach UE
przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami podatnika
czynności wyłączone z WDT
4.    Data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT
5. Problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
6.   Ustalenie ceny transakcji – podstawa opodatkowania
7.   Warunki zastosowania stawki 0% VAT
● ujęcie WDT rozliczających się miesięcznie i kwartalnie
● wpływ na stawkę VAT terminu otrzymania dokumentów w WDT
● zasady dokonania korekty w przypadku opóźnienia i braków w dokumentacji       w WDT
● rozliczenie korekt w VAT-7 oraz VAT-UE
8.  Stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta
9.  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
● dowody dokumentujące wywóz towaru otrzymane od przewoźnika
● dowody dokumentujące wywóz dokonany przez nabywcę lub dostawcę
● dokumentowanie WDT – uchwała NAS
● dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0%
● cząstkowe fakturowanie elementów składowych ceny w wewnątrzwspólnotowej dostawie
● faktura korygująca w WDT
● dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% VAT w WDT
● metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentacji w WDT
10.  Reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
● obniżenie ceny
● wymiana towaru na niewadliwy
● naprawa towarów
● zwrot wywiezionego towaru
● braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspólnotowej
● kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT
11.   Nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości
12.   Usługi związane bezpośrednio z WDT
13.   Sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski
● stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, zmiany przepisów    od XII 2008
14.   Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE
15. Transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi.

14 paźdz. 2018 (niedziela) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 2 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odróżniania tej transakcji od zakupu krajowego, importu towarów oraz dostawy dla której podatnikiem jest nabywca . Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania WNT w VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części ćwiczeniowej.

1.   Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów
2.   Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
3.   Limit wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
4.   Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczania WNT
5.   Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT
6.   Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
7. Zasady rozliczania czynności zrównanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym  i wyłączonych
● czynności zrównane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i ich dokumentacja
● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE w ramach majątku podatnika
● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu wykonania na nich usługi
● przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL
● przekroczenie 30 dni na wywóz towaru i konsekwencje w rozliczeniu WNT
8. Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE:
● darowizna z kraju UE a WNT
● nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy
9. Rozliczenie WNT – obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
● zaliczka w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
● faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki
● faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed otrzymaniem zaliczki
10. Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania
● inne należności a podstawa opodatkowania
● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a koszty transportu
● WNT a podatek VAT zapłacony za granicą
● rabaty a podstawa opodatkowania WNT
● upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania
● brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania
● import usług transportowych a WNT
11.  Dokumentowanie WNT
● faktura wewnętrzna, puste faktury w WNT, korekty WNT
● rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
12. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
● rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych
● zwrot i wymiana towarów
● naprawa towarów w związku z reklamacją
● nadwyżki, niedobory w ramach WNT
● nieuwzględnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego
13.  Przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
14.  Braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego
15.  Późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT
16.  Paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE

20 paźdz. 2018 (sobota) – 3-ci dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 3 – Transakcje łańcuchowe, prawa i obowiązki podatnika VAT UE

Na przykładach praktycznych poprzez rozwiązywanie kazusów uczymy się prawidłowego rozliczania transakcji trójstronnych oraz tzw. łańcuchowych na bazie różnych warunków dostawy. Na podstawie przykładowych wezwań z organów podatkowych uczymy się prawidłowo redagować odpowiedzi na wezwania zarzucające nam rozbieżności w transakcjach unijnych. Poznamy też specyfikę kontroli krzyżowych zagranicznych pod kątem na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej czyli poznamy prawa i obowiązki podatnika VAT UE itp. – ten moduł, to przede wszystkim zajęcia praktyczne.

1.  Transakcje wielostronne
● szczególna procedura dla transakcji trójstronnych
● rozliczanie transakcji łańcuchowych dokonywanych na terytorium Wspólnoty,
● rozliczanie transakcji łańcuchowych gdy jeden z podmiotów jest firma spoza UE,
● przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi krajami UE i krajami trzecimi
● sprzedaż towarów w składzie celnym
● wprowadzenie towaru do składu celnego z innego kraju UE
● wywóz zagranicę towaru sprowadzonego do składu celnego
● sprzedaż towaru ze składu celnego a eksport towarów
● rola wolnych obszarów celnych (WOC) w dostawie towaru
● dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca
2. Magazyny konsygnacyjne
● pojęcie magazynów konsygnacyjnych
● warunki rozliczenia WNT przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny
● obowiązek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego
● przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju
● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w innym kraju
● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w Polsce
3.  Środki transportu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
● pojęcie nowego środka transportu
● wewnątrzwspólnotowe nabycie NŚT
● zakup używanych środków transportu z innego kraju UE
● rozliczanie nabycia samochodu
● nabycie środków transportu przez osobę fizyczną
● wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu
● rozliczanie dostawy NŚT – wniosek o zwrot VAT
● zasady rozliczania i dokumentowania dostawy NŚT
4.  Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych
● rejestracja podatnika VAT UE
● informacje podsumowujące VAT UE miesięczne i kwartalne
● ewidencje VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
● najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z UE – co weryfikują organy podatkowe
● konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia.
● wpływ różnic w systemach podatkowych krajów UE na polskiego podatnika.
● sporadyczne zakupy od kontrahentów (podatników VAT i nie tylko) z krajów UE – problemy dokumentowania i ewidencjonowania.
5.               Przesłanki należytej staranności w VAT – NOWOŚĆ 2018
6.     Elementy umów, zamówień, warunków handlowych z kontrahentami
7.             Odpowiedzialność pracowników za uchybienia w rozliczeniu transakcji zagranicznych.


21 paźdz. 2018 (niedziela) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 4 – Usługi w obrocie zagranicznym

Uczymy się prawidłowej kwalifikacji usług zagranicznych, których ustawodawca w większości zasad rozliczeń nie dzieli na kraje UE oraz kraje trzecie. Podstawą jest umiejętność rozpoznania transakcji pod kątem, czy jest to świadczenie poza opodatkowaniem w Polsce.
Najważniejszą częścią tego modułu będzie umiejętność poprawnego rozliczania i dokumentowania usług pod kątem wymogów jakie stawiają nam organy podatkowe,których nauczymy się na bazie praktycznie rozwiązywanych kazusów itp.

Usługi zagraniczne
1.  Zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi nie podlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych
2.   Zasady rozliczania usług zagranicznych
● dokumentacja usług zagranicznych
● podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,
● pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług
● pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania
● pojęcie zwykłego miejsca pobytu
● stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
● identyfikacja statusu kontrahenta oraz natury świadczenia
3.   Usługi świadczone na rzecz podatników
● zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników
● szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników
● usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
● moment powstania obowiązku podatkowego
4.   Import usług
● pojęcie importu usług
● zmiany definicji po nowelizacji w 2011 r.
● odliczenie VAT z tytułu importu usług
● import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT
● import usług a zwolnienie podmiotowe
● reklamacje w imporcie usług
● faktura wewnętrzna w imporcie usług
● moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług
● termin rozliczania usług – obowiązek podatkowy
● import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju
● usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru
5. Usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT.
6. Pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.
7. Rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011
● hierarchia aktów prawnych obowiązujących polskiego podatnika
● podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika
● podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji
● podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji
● usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania
● siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT
● stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu - wpływ na sposób opodatkowania VAT
● stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT
● usługi i towary nabywane ze stałego miejsca prowadzenia działalności – opodatkowanie VAT
● zmiany rozporządzeń unijnych dotyczących wymiany informacji o VAT
8.  Zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług
● usługi związane z nieruchomościami
● świadczenie usług w dziedzinie kultury, sportu, nauki oraz szkoleniowych
● usługi pośrednictwa
● usługi wynajmu
● usługi niematerialne
● usługi na rzeczach ruchomych
● przerób uszlachetniający
● usługi transportowe i pomocnicze do usług transportowych
● usługi restauracyjne i cateringowe
● usługi turystyczne
9.  Dokumentowanie, ewidencjonowanie świadczenia usług i importu usług

 

Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji z krajami UE i krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT. Handel wewnątrzwspólnotowy od wielu lat nie schodzi z pierwszych miejsc na liście wytycznych do kontroli Ministra Finansów. Specyfika szkolenia polega na założeniu, że jego uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu podatku VAT w transakcjach zagranicznych i oczekują przystępnego wprowadzenia do tej specjalistycznej dziedziny prawa podatkowego. Kurs umożliwia również zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem rozliczania kłopotliwych transakcji zagranicznych w oparciu o wytyczne organów podatkowych.


Korzyści dla uczestników:

● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji      zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego,

● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach zagranicznych towarowych i usługowych,

● ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami UE,

●  zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,

● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na  bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku w obszarze handlu zagranicznego.


Profil uczestnika:  każdy, kto zamierza zyskać nową specjalizację podatkową, dla każdego, kto  w firmie nawet w najmniejszym zakresie działa w obrębie transakcji zagranicznych, szczególnie unijnych, dla osób pracujących na stanowiskach dyrektorów finansowych, handlowych, na stanowiskach przeznaczonych dla: księgowych, finansistów oraz handlowców i logistyków, specjalistów z zakresu handlu zagranicznego, oraz dla wszystkich, którzy nie rozpoczęli jeszcze pracy zawodowej i zamierzają uzyskać nowe, cenne umiejętności podnoszące  wartość zawodową na rynku pracy.


Kurs poprowadzi Pani LUIZA PIEPRZYK  - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.


Terminy zajęć w godzinach  8:30 – 14:45 (6 h 15 min):


13 październik  (sobota);  14 październik 2018 r. (niedziela);

20 październik (sobota);  21 październik 2018 r. (niedziela)


Miejsce szkolenia : DA ADAM’S, ul. Matejki 62 w Poznaniu


Cena obejmuje : materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, kawę, herbatę, zaświadczenie o odbyciu kursu.


Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.


PROGRAM


„Podatek VAT – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego  w 2018 r. po nowelizacji przepisów”
13 paźdz. 2018 (sobota) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 1 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów


Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i odróżniania tej transakcji od sprzedaży krajowej, wysyłkowej i eksportu towarów. Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania oraz warunków zastosowania stawki 0% VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części

ćwiczeniowej.


1.  1.  Rodzaje transakcji – rozróżnienie pomiędzy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów a eksportem towarów i sprzedażą wysyłkową

2.    Zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT

3. Czynności związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i zasady ich opodatkowania:

czynności opodatkowane za zasadach WDT,

przemieszczenia towarów po krajach UE

przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami podatnika

czynności wyłączone z WDT

4.    Data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT

5. Problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Terminy wystawiania faktur zaliczkowych

6.   Ustalenie ceny transakcji – podstawa opodatkowania

7.   Warunki zastosowania stawki 0% VAT

● ujęcie WDT rozliczających się miesięcznie i kwartalnie

● wpływ na stawkę VAT terminu otrzymania dokumentów w WDT

● zasady dokonania korekty w przypadku opóźnienia i braków w dokumentacji       w WDT

● rozliczenie korekt w VAT-7 oraz VAT-UE

8.  Stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta

9.  Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

● dowody dokumentujące wywóz towaru otrzymane od przewoźnika

● dowody dokumentujące wywóz dokonany przez nabywcę lub dostawcę

● dokumentowanie WDT – uchwała NAS

● dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0%

● cząstkowe fakturowanie elementów składowych ceny w wewnątrzwspólnotowej dostawie

● faktura korygująca w WDT

● dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% VAT w WDT

● metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentacji w WDT

10.  Reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

● obniżenie ceny

● wymiana towaru na niewadliwy

● naprawa towarów

● zwrot wywiezionego towaru

● braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspólnotowej

● kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT

11.   Nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości

12.   Usługi związane bezpośrednio z WDT

13.   Sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski

● stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, zmiany przepisów    od XII 2008

14.   Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE

15. Transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi.


14 paźdz. 2018 (niedziela) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 2 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów


Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odróżniania tej transakcji od zakupu krajowego, importu towarów oraz dostawy dla której podatnikiem jest nabywca . Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania WNT w VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części ćwiczeniowej.


1.   Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów

2.   Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

3.   Limit wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

4.   Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczania WNT

5.   Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT

6.   Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

7. Zasady rozliczania czynności zrównanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym  i wyłączonych

● czynności zrównane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i ich dokumentacja

● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE w ramach majątku podatnika

● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu wykonania na nich usługi

● przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL

● przekroczenie 30 dni na wywóz towaru i konsekwencje w rozliczeniu WNT

8. Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE:

● darowizna z kraju UE a WNT

● nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy

9. Rozliczenie WNT – obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

● zaliczka w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

● faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki

● faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed otrzymaniem zaliczki

10. Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania

● inne należności a podstawa opodatkowania

● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a koszty transportu

● WNT a podatek VAT zapłacony za granicą

● rabaty a podstawa opodatkowania WNT

● upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania

● brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania

● import usług transportowych a WNT

11.  Dokumentowanie WNT

● faktura wewnętrzna, puste faktury w WNT, korekty WNT

● rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

12. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

● rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych

● zwrot i wymiana towarów

● naprawa towarów w związku z reklamacją

● nadwyżki, niedobory w ramach WNT

● nieuwzględnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego

13.  Przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

14.  Braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego

15.  Późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT

16.  Paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE


20 paźdz. 2018 (sobota) – 3-ci dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 3 – Transakcje łańcuchowe, prawa i obowiązki podatnika VAT UE


Na przykładach praktycznych poprzez rozwiązywanie kazusów uczymy się prawidłowego rozliczania transakcji trójstronnych oraz tzw. łańcuchowych na bazie różnych warunków dostawy. Na podstawie przykładowych wezwań z organów podatkowych uczymy się prawidłowo redagować odpowiedzi na wezwania zarzucające nam rozbieżności w transakcjach unijnych. Poznamy też specyfikę kontroli krzyżowych zagranicznych pod kątem na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej czyli poznamy prawa i obowiązki podatnika VAT UE itp. – ten moduł, to przede wszystkim zajęcia praktyczne.


1.  Transakcje wielostronne

● szczególna procedura dla transakcji trójstronnych

● rozliczanie transakcji łańcuchowych dokonywanych na terytorium Wspólnoty,

● rozliczanie transakcji łańcuchowych gdy jeden z podmiotów jest firma spoza UE,

● przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi krajami UE i krajami trzecimi

● sprzedaż towarów w składzie celnym

● wprowadzenie towaru do składu celnego z innego kraju UE

● wywóz zagranicę towaru sprowadzonego do składu celnego

● sprzedaż towaru ze składu celnego a eksport towarów

● rola wolnych obszarów celnych (WOC) w dostawie towaru

● dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca

2. Magazyny konsygnacyjne

● pojęcie magazynów konsygnacyjnych

● warunki rozliczenia WNT przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny

● obowiązek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego

● przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju

● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w innym kraju

● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w Polsce

3.  Środki transportu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

● pojęcie nowego środka transportu

● wewnątrzwspólnotowe nabycie NŚT

● zakup używanych środków transportu z innego kraju UE

● rozliczanie nabycia samochodu

● nabycie środków transportu przez osobę fizyczną

● wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

● rozliczanie dostawy NŚT – wniosek o zwrot VAT

● zasady rozliczania i dokumentowania dostawy NŚT

4.  Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych

● rejestracja podatnika VAT UE

● informacje podsumowujące VAT UE miesięczne i kwartalne

● ewidencje VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

● najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z UE – co weryfikują organy podatkowe

● konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia.

● wpływ różnic w systemach podatkowych krajów UE na polskiego podatnika.

● sporadyczne zakupy od kontrahentów (podatników VAT i nie tylko) z krajów UE – problemy dokumentowania i ewidencjonowania.

5.               Przesłanki należytej staranności w VAT – NOWOŚĆ 2018

6.     Elementy umów, zamówień, warunków handlowych z kontrahentami

7.             Odpowiedzialność pracowników za uchybienia w rozliczeniu transakcji zagranicznych.21 paźdz. 2018 (niedziela) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 min


MODUŁ 4 – Usługi w obrocie zagranicznym


Uczymy się prawidłowej kwalifikacji usług zagranicznych, których ustawodawca w większości zasad rozliczeń nie dzieli na kraje UE oraz kraje trzecie. Podstawą jest umiejętność rozpoznania transakcji pod kątem, czy jest to świadczenie poza opodatkowaniem w Polsce.

Najważniejszą częścią tego modułu będzie umiejętność poprawnego rozliczania i dokumentowania usług pod kątem wymogów jakie stawiają nam organy podatkowe,których nauczymy się na bazie praktycznie rozwiązywanych kazusów itp.


Usługi zagraniczne

1.  Zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi nie podlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych

2.   Zasady rozliczania usług zagranicznych

● dokumentacja usług zagranicznych

● podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,

● pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług

● pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania

● pojęcie zwykłego miejsca pobytu

● stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

● identyfikacja statusu kontrahenta oraz natury świadczenia

3.   Usługi świadczone na rzecz podatników

● zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

● szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników

● usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

● moment powstania obowiązku podatkowego

4.   Import usług

● pojęcie importu usług

● zmiany definicji po nowelizacji w 2011 r.

● odliczenie VAT z tytułu importu usług

● import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT

● import usług a zwolnienie podmiotowe

● reklamacje w imporcie usług

● faktura wewnętrzna w imporcie usług

● moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

● termin rozliczania usług – obowiązek podatkowy

● import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju

● usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru

5. Usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT.

6. Pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.

7. Rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011

● hierarchia aktów prawnych obowiązujących polskiego podatnika

● podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika

● podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji

● podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji

● usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania

● siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT

● stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu - wpływ na sposób opodatkowania VAT

● stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT

● usługi i towary nabywane ze stałego miejsca prowadzenia działalności – opodatkowanie VAT

● zmiany rozporządzeń unijnych dotyczących wymiany informacji o VAT

8.  Zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług

● usługi związane z nieruchomościami

● świadczenie usług w dziedzinie kultury, sportu, nauki oraz szkoleniowych

● usługi pośrednictwa

● usługi wynajmu

● usługi niematerialne

● usługi na rzeczach ruchomych

● przerób uszlachetniający

● usługi transportowe i pomocnicze do usług transportowych

● usługi restauracyjne i cateringowe

● usługi turystyczne

9.  Dokumentowanie, ewidencjonowanie świadczenia usług i importu usług


 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

    home
    Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko