Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

„SPECJALISTA DS. HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO W 2017 R. – po nowelizacji przepisów”

Celem 4-dniowego kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania transakcji z krajami UE i krajami trzecimi pod kątem problemów z jakimi boryka się polski podatnik VAT. Handel wewnątrzwspólnotowy od wielu lat nie schodzi z pierwszych miejsc na liście wytycznych do kontroli Ministra Finansów. Specyfika szkolenia polega na założeniu, że jego uczestnicy nie muszą posiadać wiedzy z zakresu podatku VAT w transakcjach zagranicznych i oczekują przystępnego wprowadzenia do tej specjalistycznej dziedziny prawa podatkowego. Kurs umożliwia również zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem rozliczania kłopotliwych transakcji zagranicznych w oparciu o wytyczne organów podatkowych.

Korzyści dla uczestników:

● to kurs dla każdego, kto szuka sposobu podniesienia swoich praktycznych kwalifikacji zawodowych, a także zdobycia nowej specjalizacji w dziedzinie podatkowej, bardzo cenionej na rynku pracy – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego,

● kurs umożliwia zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności każdej osobie, która zamierza skutecznie i profesjonalnie rozliczać podatek VAT w transakcjach zagranicznych towarowych i usługowych,

● ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach z krajami UE,

● zrozumienie kłopotliwych obszarów podatku VAT, z których rozlicza podatnika fiskus,

● zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku oraz podjęcie pracy na nowym stanowisku w obszarze handlu zagranicznego.

Profil uczestnika: każdy, kto zamierza zyskać nową specjalizację podatkową, dla każdego, kto w firmie nawet w najmniejszym zakresie działa w obrębie transakcji zagranicznych, szczególnie unijnych, dla osób pracujących na stanowiskach dyrektorów finansowych, handlowych, na stanowiskach przeznaczonych dla: księgowych, finansistów oraz handlowców i logistyków, specjalistów z zakresu handlu zagranicznego, oraz dla wszystkich, którzy nie rozpoczęli jeszcze pracy zawodowej i zamierzają uzyskać nowe, cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy.

Kurs poprowadzi Pani LUIZA PIEPRZYK - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

Terminy zajęć w godzinach 8:30 – 14:45 (6 h 15 min):

7 października (sobota); 8 października 2017 r. (niedziela);

21 października (sobota); 22 października 2017 r. (niedziela)

Miejsce szkolenia : DA ADAM’S, ul. Matejki 62 w Poznaniu

Cena obejmuje : materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, zaświadczenie o odbyciu kursu.

Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

„Podatek VAT – specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2017 r. po nowelizacji przepisów”

7 października 2017 (sobota) – 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 1 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i

odróżniania tej transakcji od sprzedaży krajowej, wysyłkowej i eksportu towarów. Naszym

głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego rozliczania i dokumentowania oraz

warunków zastosowania stawki 0% VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny, jej

elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne. Całość

dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części

ćwiczeniowej.

1. 1. Rodzaje transakcji – rozróżnienie pomiędzy wewnątrzwspólnotową dostawą towarów a eksportem towarów i sprzedażą wysyłkową

2. Zasady ustalania miejsca opodatkowania towarów – miejsce rozliczenia WDT

3. Czynności związane z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i zasady ich opodatkowania:

* czynności opodatkowane za zasadach WDT,

* przemieszczenia towarów po krajach UE

* przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami podatnika

* czynności wyłączone z WDT

4. Data rozliczenia transakcji i dokonania dostawy – obowiązek podatkowy w WDT

5. Problematyka zaliczek w WDT – rozwiązywanie problemów rozliczeniowych i dokumentacyjnych. Terminy wystawiania faktur zaliczkowych

6. Ustalenie ceny transakcji – podstawa opodatkowania

7. Warunki zastosowania stawki 0% VAT

● ujęcie WDT rozliczających się miesięcznie i kwartalnie

● wpływ na stawkę VAT terminu otrzymania dokumentów w WDT

● zasady dokonania korekty w przypadku opóźnienia i braków w dokumentacji w WDT

● rozliczenie korekt w VAT-7 oraz VAT-UE

8. Stawka 0% VAT a system VIES i oszustwo danych rejestracyjnych leżących po stronie kontrahenta

9. Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

● dowody dokumentujące wywóz towaru otrzymane od przewoźnika

● dowody dokumentujące wywóz dokonany przez nabywcę lub dostawcę

● dokumentowanie WDT – uchwała NAS

● dokumenty pomocnicze a prawo do stawki 0%

● cząstkowe fakturowanie elementów składowych ceny w wewnątrzwspólnotowej dostawie

● faktura korygująca w WDT

● dokumenty otrzymane po terminie a stawka 0% VAT w WDT

● metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentacji w WDT

10. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

● obniżenie ceny

● wymiana towaru na niewadliwy

● naprawa towarów

● zwrot wywiezionego towaru

● braki i nadwyżki w dostawie wewnątrzwspólnotowej

● kradzież towaru poza terytorium PL a prawo do stawki 0% VAT

11. Nieodpłatna dostawa towaru a WDT, wywóz próbek i prezentów malej wartości

12. Usługi związane bezpośrednio z WDT

13. Sprzedaż towaru zagranicznej firmie do przerobu na terytorium Polski

● stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego, zmiany przepisów od XII 2008

14. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów z terytorium innego kraju UE

15. Transakcje z kontrahentami z UE z brakiem aktywności VIES oraz z osobami fizycznymi.

8 października 2017 (niedziela) – 2-gi dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 2 – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Uczymy się prawidłowego rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i odróżniania tej transakcji od zakupu krajowego, importu towarów oraz dostawy dla której

podatnikiem jest nabywca . Naszym głównym celem jest poznanie zasad prawidłowego

rozliczania i dokumentowania WNT w VAT jak również kwestii związanych ze zmianą ceny,

jej elementami kalkulacyjnymi itp. w oparciu o aktualne orzecznictwo krajowe i unijne.

Całość dnia szkoleniowego wsparta praktycznymi kazusami rozwiązywanymi wspólnie w części ćwiczeniowej.

1. Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów

2. Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

3. Limit wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

4. Zawiadomienie o rezygnacji z wyłączenia z rozliczania WNT

5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT

6. Miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

7. Zasady rozliczania czynności zrównanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i wyłączonych

● czynności zrównane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym i ich dokumentacja

● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku przemieszczenia towarów pomiędzy krajami UE w ramach majątku podatnika

● wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu wykonania na nich usługi

● przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL

● przekroczenie 30 dni na wywóz towaru i konsekwencje w rozliczeniu WNT

8. Nieodpłatna dostawa z innego kraju UE:

● darowizna z kraju UE a WNT

● nieodpłatne otrzymanie towarów z zagranicy

9. Rozliczenie WNT – obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

● zaliczka w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

● faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki

● faktura zaliczkowa wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed otrzymaniem zaliczki

10. Podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania

● inne należności a podstawa opodatkowania

● wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a koszty transportu

● WNT a podatek VAT zapłacony za granicą

● rabaty a podstawa opodatkowania WNT

● upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania

● brak faktury od kontrahenta zagranicznego a podstawa opodatkowania

● import usług transportowych a WNT

11. Dokumentowanie WNT

● faktura wewnętrzna, puste faktury w WNT, korekty WNT

● rejestr wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

12. Reklamacje w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

● rabaty otrzymane od kontrahentów zagranicznych

● zwrot i wymiana towarów

● naprawa towarów w związku z reklamacją

● nadwyżki, niedobory w ramach WNT

● nieuwzględnienie reklamacji przez kontrahenta zagranicznego

13. Przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

14. Braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego

15. Późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT

16. Paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE

21 października 2017 (sobota) – 3-ci dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 3 – Transakcje łańcuchowe, prawa i obowiązki podatnika VAT UE

Na przykładach praktycznych poprzez rozwiązywanie kazusów uczymy się prawidłowego

rozliczania transakcji trójstronnych oraz tzw. łańcuchowych na bazie różnych warunków

dostawy. Na podstawie przykładowych wezwań z organów podatkowych uczymy się

prawidłowo redagować odpowiedzi na wezwania zarzucające nam rozbieżności w transakcjach unijnych. Poznamy też specyfikę kontroli krzyżowych zagranicznych pod kątem na co zwrócić uwagę w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej czyli poznamy prawa i obowiązki podatnika VATUE itp. – ten moduł, to przede wszystkim zajęcia praktyczne.

1. Transakcje wielostronne

● szczególna procedura dla transakcji trójstronnych

● rozliczanie transakcji łańcuchowych dokonywanych na terytorium Wspólnoty,

● rozliczanie transakcji łańcuchowych gdy jeden z podmiotów jest firma spoza UE,

● przemieszczanie towarów pomiędzy różnymi krajami UE i krajami trzecimi

● sprzedaż towarów w składzie celnym

● wprowadzenie towaru do składu celnego z innego kraju UE

● wywóz zagranicę towaru sprowadzonego do składu celnego

● sprzedaż towaru ze składu celnego a eksport towarów

● rola wolnych obszarów celnych (WOC) w dostawie towaru

● dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca

2. Magazyny konsygnacyjne

● pojęcie magazynów konsygnacyjnych

● warunki rozliczenia WNT przez prowadzącego magazyn konsygnacyjny

● obowiązek podatkowy w przypadku towarów pobranych z magazynu konsygnacyjnego

● przemieszczenie do magazynu konsygnacyjnego w innym kraju

● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w innym kraju

● podstawa opodatkowania w przypadku przemieszczenia do magazynu w Polsce

3. Środki transportu w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

● pojęcie nowego środka transportu

● wewnątrzwspólnotowe nabycie NŚT

● zakup używanych środków transportu z innego kraju UE

● rozliczanie nabycia samochodu

● nabycie środków transportu przez osobę fizyczną

● wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu

● rozliczanie dostawy NŚT – wniosek o zwrot VAT

● zasady rozliczania i dokumentowania dostawy NŚT

4. Obowiązki podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych

● rejestracja podatnika VAT UE

● informacje podsumowujące VAT UE miesięczne i kwartalne

● ewidencje VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

● najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach z UE – co weryfikują organy podatkowe

● konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia.

● wpływ różnic w systemach podatkowych krajów UE na polskiego podatnika.

● sporadyczne zakupy od kontrahentów (podatników VAT i nie tylko) z krajów UE – problemy dokumentowania i ewidencjonowania.

22 października 2017 (niedziela) – 4-ty dzień kursu : 6 h 15 min

MODUŁ 4 – Usługi w obrocie zagranicznym

Uczymy się prawidłowej kwalifikacji usług zagranicznych, których ustawodawca w większości zasad rozliczeń nie dzieli na kraje UE oraz kraje trzecie. Podstawą jest umiejętność rozpoznania transakcji pod kątem, czy jest to świadczenie poza opodatkowaniem w Polsce.

Najważniejszą częścią tego modułu będzie umiejętność poprawnego rozliczania i dokumentowania usług pod kątem wymogów jakie stawiają nam organy podatkowe,

których nauczymy się na bazie praktycznie rozwiązywanych kazusów itp.

Usługi zagraniczne

1. Zasady opodatkowania i określania miejsca świadczenia usług – usługi nie podlegające VAT oraz opodatkowane wg stawek krajowych

2. Zasady rozliczania usług zagranicznych

● dokumentacja usług zagranicznych

● podstawowa zasada określania miejsca świadczenia usług i wyjątki od tej zasady,

● pojęcie podatnika dla celów określania miejsca opodatkowania usług

● pojęcie siedziby i stałego miejsca zamieszkania

● pojęcie zwykłego miejsca pobytu

● stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

● identyfikacja statusu kontrahenta oraz natury świadczenia

3. Usługi świadczone na rzecz podatników

● zasada podstawowa określania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników

● szczególne zasady określania miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatników

● usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami

● moment powstania obowiązku podatkowego

4. Import usług

● pojęcie importu usług

● zmiany definicji po nowelizacji w 2011 r.

● odliczenie VAT z tytułu importu usług

● import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT

● import usług a zwolnienie podmiotowe

● reklamacje w imporcie usług

● faktura wewnętrzna w imporcie usług

● moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

● termin rozliczania usług – obowiązek podatkowy

● import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju

● usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru

5. Usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT.

6. Pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.

7. Rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011

● hierarchia aktów prawnych obowiązujących polskiego podatnika

● podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika

● podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji

● podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji

● usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania

● siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT

● stałe miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu - wpływ na sposób opodatkowania VAT

● stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT

● usługi i towary nabywane ze stałego miejsca prowadzenia działalności – opodatkowanie VAT

● zmiany rozporządzeń unijnych dotyczących wymiany informacji o VAT

8. Zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług

● usługi związane z nieruchomościami

● świadczenie usług w dziedzinie kultury, sportu, nauki oraz szkoleniowych

● usługi pośrednictwa

● usługi wynajmu

● usługi niematerialne

● usługi na rzeczach ruchomych

● przerób uszlachetniający

● usługi transportowe i pomocnicze do usług transportowych

● usługi restauracyjne i cateringowe

● usługi turystyczne

9. Dokumentowanie, ewidencjonowanie świadczenia usług i importu usług

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

    home
    Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko