Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Podatek VAT 2017 – Zakupy w obrocie zagranicznym

Warsztaty praktyczne dla zaawansowanych , które odbędą się 15 listopada 2017 (środa) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk.

Szkolenie przeprowadzane w formie warsztatów nie jest prowadzone od podstaw, a zatem osoby początkujące powinny wybrać kurs 4 modułowy weekendowy.

CEL:

Zakup od kontrahentów zagranicznych jest transakcją neutralną, która coraz częściej jest kontrolowana przez organy podatkowe. WNT, IMPORT USŁUG oraz import towarów są ulubionymi obszarami kontroli organów podatkowych. Coraz częściej zmieniają się wytyczne US i MF odnośnie dowodów, jakie powinien posiadać podatnik, w celu udowodnienia, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warto zapoznać się z nowymi wytycznymi na 2017 r., które wykreowała linia orzecznicza polskich sądów oraz orzecznictwo ETS.

PROGRAM:

1. Zakup towarów od kontrahentów unijnych – warsztaty praktyczne

- zakres wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wyłączenia i transakcje zrównane z WNT

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT

- miejsce opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – schematy opodatkowania

- przemieszczenie własnego towaru z kraju UE i późniejsza sprzedaż towaru na terytorium PL

- nieodpłatna dostawa z innego kraju UE, darowizna z kraju UE a WNT

- obowiązek podatkowy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

- podatek naliczony i terminy odliczania w WNT

- faktura pro-forma a obowiązek rozliczenia zaliczki

- podstawa opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów – zasady ustalania

- WNT a podatek VAT zapłacony za granicą

- rabaty a podstawa opodatkowania WNT, upust, skonto za zapłatę gotówką a podstawa opodatkowania

- dowód wewnętrzny, puste faktury w WNT, korekty WNT

- przeliczenie faktur w walucie obcej w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

- braki NIP UE na fakturze od kontrahenta zagranicznego

- późniejsze otrzymanie towaru niż faktury a termin odliczenia VAT naliczonego w WNT

- paliwo tankowane do samochodów na terenie innego kraju UE

- TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE w zakupie

- koniec neutralności VAT w WNT – nowe zasady 2017

2. Import usług – warsztaty praktyczne

- zakres importu usług – kontrahenci unijni i z krajów trzecich

- odliczenie VAT z tytułu importu usług

- import usług z rajów podatkowych w wyroku ETS i zmiana art. 88 ustawy o VAT

- import usług a zwolnienie podmiotowe

- reklamacje w imporcie usług

- dokumentowanie w imporcie usług

- termin rozliczenia czyli moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

- import usług a usługa świadczona poza terytorium kraju

- usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru

- usługi w informacjach podsumowujących – co wykazujemy w VAT-UE dla potrzeb wymiany informacji o VAT

- pułapki w rozliczaniu importu usług – orzecznictwo organów podatkowych, sądów krajowych i ETS.

- rozliczanie usług zagranicznych –rozporządzenie Rady EU nr 282/2011

- podatnik zobowiązany do rozliczania usługi – nowa kategoria podatnika

- podatnicy z UE – wpływ numeru identyfikacyjnego VAT na opodatkowanie transakcji

- podatnicy z krajów trzecich – kto jest zobowiązany do rozliczenia transakcji

- usługi świadczone na rzecz podatnika, ale na jego cele prywatne – sposób opodatkowania

- siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności – wpływ na sposób opodatkowania VAT

- stałe miejsce prowadzenia działalności, do którego świadczone są usługi – opodatkowanie VAT

- zasady opodatkowania wybranych rodzajów usług

3. Nabycie towarów, dla których podatnikiem jest nabywca - warsztaty praktyczne

- jakie nabycia towarów stanowią dostawę dla której podatnikiem jest nabywca

- nabycie z montażem – zasady rozliczania i dokumentowania

- fakturowanie po stronie nabywcy dostawy dla której podatnikiem jest nabywca

- termin rozliczania po stronie nabywcy dostawy nie podlegającej opodatkowaniu na terytorium PL

- zaliczki rozliczane przez kupującego w dostawie dla której podatnikiem jest nabywca

- rozliczenie transakcji niepodlegających opodatkowaniu w deklaracjach podatkowych

4. Porównanie transakcji zakupu – podobieństwa i różnice

- sposób dokumentowania i ewidencjonowania

- termin rozliczenia podatku naliczonego

- termin rozliczenia podatku należnego

- kurs waluty do rozliczeń VAT

- zaliczki w transakcjach zakupowych

- rozliczanie w VAT-7 i VAT-UE

 

Karta zgłoszenia

 


* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie z podatku VAT wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie oraz ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Zgłoszenia wraz z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty należy przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną -bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia (bez powiadomienia) po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

    home
    Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko