Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Fakturowanie i korygowanie transakcji VAT po nowelizacji 2017

„Fakturowanie i korygowanie transakcji VAT po nowelizacji 2017” – warsztaty praktyczne z zasad dokumentowania i fakturowania,

które odbędzie się 8 listopada 2017 (środa) godz. 9:00 – 14:00 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk.

CEL SZKOLENIA: Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument, po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity. Prawdziwym utrapieniem dla podatnika VAT jest korekta. Zarówno faktury korygujące jak i korekty deklaracji zostały przez ustawodawcę potraktowane bardzo ogólnie, co przysparza wszystkim wiele problemów i ciągłych wątpliwości. Celem warsztatów jest uporządkowanie tych zagadnień, aby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń oraz czuł się bezpieczny wobec kar i sankcji.

PROGRAM :

1. Rozliczanie sprzedaży i zakupu - FAKTURA VAT 2017

a) Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks

● Dane na fakturze, co powinna zawierać faktura – kontrowersje 2017

● Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury

● Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym

● Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy

● Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!

● Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych

● Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce

● Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

b) Faktury elektroniczne
● co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej
● akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
● sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
● bezpieczny podpis elektroniczny
● umowa w sprawie EDI
● pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności obchodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne) d. Forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur e. - - pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury

2. BŁĘDY W FAKTUROWANIU I ICH KONSEKWENCJE – NOWE ZAGROŻENIA DLA PODATNIKA

a) Faktura – kiedy daje prawo do odliczenia VAT

* Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku – analiza przypadków z art.88
* Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego – KONTROWERSJE 2017
* Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
* Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
* Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
* Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
* Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą i nie można go zidentyfikować jako istniejący, gdy otrzymano towar
* Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym
* Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
* Faktura w obrocie zagranicznym – wybrane problemy w VAT
* Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury – skutki u nabywcy

b) Błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT

* Odliczenie VAT z faktury, jeśli sprzedawca popełnił błąd w danych nabywcy
* Prawo do odliczenia podatku naliczonego, który został wykazany w błędnej wysokości
* Odliczenie VAT wykazanego na fakturze według zawyżonej stawki VAT – KONTROWERSJE 2017
* Nieterminowe wystawienie faktury – KONTROWERSJE 2017

● Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

c) Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego się nierzetelnymi dokumentami w VAT

* Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2017
* Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2017 r. – kto i jak odpowiada?

3. ZALICZKA W ROZLICZENIACH VAT

a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki

● Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki

● Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa

● Kiedy wystawiamy fakturę końcową

● Kiedy rozliczamy fakturę końcową

● Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej

● Czy można wystawiać zerową fakturę końcową

● Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki

● Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą

● Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT

b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe

● Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki

● Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego

● Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

4. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT

a) Rozliczanie korekt związanych ze zwrotem towaru

● zwrot towarów i nabywcy i dostawcy

● zwrot towarów z +pominięciem pośrednika

● zwrot ze sprzedaży wysyłkowej z kraju

● wymiana towar wolny od wad

b) Rozliczanie korekt związanych z odwrotnym obciążeniem – skutki u dostawcy i nabywcy

c) Rozliczanie korekt z obowiązkiem potwierdzenia odbioru i bez potwierdzenia

d) Jak skorygować transakcję zadeklarowaną w niewłaściwym okresie rozliczeniowym

e) Przebieg oraz odliczenie VAT u nabywcy i jego korekta, gdy stwierdził błąd

f) Jakie są zasady składania korekty deklaracji VAT

g) Rozliczenie otrzymanych faktur korygujących dotyczących WNT i importu usług

h) Rozliczenie korekt w WDT i eksporcie towarów

5. Zasady korygowania deklaracji w podatku VAT

a) zasady korekt, terminy, właściwość urzędów skarbowych

6. Refakturowanie, anulowanie czy zwrot kosztów – analiza przypadków

7. Sankcje i kary

* <http://bv.infor.pl/wydania/tresc,I79.2017.001.000000900> Kiedy urząd skarbowy może wymierzyć sankcje w VAT – nowe zagrożenia 2017 – WAŻNE!

* Nowe kary, limity w kks – WAŻNE !

8. Materiał dowodowy podczas kontroli VAT w transakcjach polskich i zagranicznych – co jest sprawdzane i jak się zabezpieczyć

9. Praktyka sądownictwa i organów podatkowych w zakresie dokumentacji i ewidencji VAT – analiza praktycznego i przydatnego orzecznictwa sądowego i interpretacji MF.

* * * * * * * * * *

Odpłatność za szkolenie z podatku VAT wynosi 160,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie oraz ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena obejmuje materiały w formie elektronicznej i ciepłe napoje. Zgłoszenia wraz z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty należy przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną -bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12. Rezygnacja ze szkolenia (bez powiadomienia) po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział oraz materiały w formie elektronicznej.

 

 

 

 

Karta zgłoszenia

 

 

 

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

    home
    Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko