Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Podatek od towarów i usług - omówienie wybranych zagadnień przepisów obowiązujących od 1.01.2017 r. oraz projektowanej na 2018 r. nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej tzw. podzieloną płatność

Szkolenie które odbędzie się 10 stycznia 2018 (środa) (godziny zostaną podane później)    w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Woźniak - doradca podatkowy, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1996 pracownik Ministerstwa Finansów w Zespole Reformy Systemu Podatkowego i Departamentu Podatków Pośrednich. W latach 1997-1999 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Doświadczony i ceniony wykładowca.

PROGRAM :

1. Podzielna płatność – projektowana procedura bezpiecznego odliczania kwot podatku naliczonego.
a) Co to jest „rachunek VAT” i kto jest obowiązany go mieć ?
b) Na czym polega procedura podzielnej płatności ?
c) Preferencje i ryzyka wprowadzenia podzielnej płatności dla podatników, tj. sprzedawcy i nabywcy, uczestniczących w transakcji.

2. Projektowana nowelizacja ustawy w sprawie kryteriów technicznych wymaganych od 2018r. dla kas rejestrujących.
a) Faktury wystawiane wyłącznie do paragonów z NIP-em nabywcy.
b) Wycofywanie kas rejestrujących z papierową kopią paragonu.
c) Podmioty zobowiązane w pierwszej kolejności do instalowania kas z pamięcią cyfrową.
d) Ulga na nabywane kasy rejestrujące.

3. Zmiany od 1 lipca 2017 r. dotyczące usług związanych z finansowymi i ubezpieczeniowymi.
a) uchylenie przepisów w zakresie zwolnienia z VAT usług odrębnych i niezbędnych do  usług ubezpieczeniowych oraz usług finansowych,
b) ograniczony zakres zwolnienia z VAT usług ściśle związanych z usługami finansowymi oraz usług ubezpieczeniowych i pośrednictwa ubezpieczeniowego.

4. Przepisy ustawy o VAT dotyczące robót budowlanych – wprowadzenie odwrotnego obciążenia dla robót wykonywanych przez podwykonawców.
a) Roboty budowlane objęte załącznikiem nr 14 do ustawy.
b) Konieczność odwołania się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).
c) Kto to jest - podwykonawca robót budowlanych.
d) Fakturowanie i moment obowiązku podatkowego – rozliczenie u wykonawcy oraz nabywcy robót budowlanych.
e) Przepisy kolizyjne dotyczące robót budowlanych wykonanych w 2016r. oraz pobranych zaliczek na poczet robót wykonywanych w 2017r.
f) Zasady rozliczania przerzuconych kosztów wykonawstwa zastępczego według najnowszego orzecznictwa.
g) Konsekwencje podatkowe wynikające z wadliwie zafakturowanych robót budowlanych.

5. Obniżanie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z uwzględnieniem zmian dotyczących „odwrotnego obciążenia”.
a) Ujęcie kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego.
b) Odliczenie kwoty podatku naliczonego pod warunkiem otrzymania faktury (w tym również w przypadku odpłatnych WNT).
c) Uwzględnienie transakcji objętych mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia we właściwej deklaracji podatkowej.
d) Odliczenie kwoty podatku naliczonego po uprzednim złożeniu deklaracji podatkowej – możliwość korekty rozliczenia podatku.
e) Ujmowanie kwot podatku naliczonego wynikających z otrzymanych faktur korygujących.

6. Przypadki ograniczenia oraz braku prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego
a) Odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami na nabycie i eksploatację samochodów mniejszych niż 3,5 t. (DMC).
b) Odliczenia podatku od nabywanych usług cateringowych, gastronomicznych i noclegowych.
c) Faktury wadliwe – niedające prawa do odliczenia zawartego w nich podatku naliczonego.
d) Faktury „puste” – przypadki, w których uznaje się zakupy podatników za udokumentowane „pustymi fakturami”.
e) Możliwość zastosowania przez organ sankcji tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego – 30% i 100% kwoty zawyżonego podatku naliczonego.

 

Karta zgłoszenia


* * * * * * * * * *
Odpłatność za szkolenie z podatku VAT wynosi 240,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 340,00 zł dla osób pozostałych.  Natomiast odpłatność za szkolenie z podsumowania zmian wynosi 160,00 zł  dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia   przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia  otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

    home
    Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko