Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Podsumowanie zmian w podatkach na 2018 rok

Szkolenie które odbędą się 20 stycznia 2018 (sobota) godz. 9:00 – 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.
Szkolenie poprowadzi Pan  Krzysztof Budasz – doradca podatkowy, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw). Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz planowania optymalnych struktur podatkowych. Jest współautorem publikacji podatkowych: "Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych" - Diffin 2013 oraz "Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania" - Diffin 2012. Prowadzi liczne szkolenia podatkowe. Ukończył Studium Prawa Niemieckiego organizowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytet w Hamburgu.
PROGRAM :

1. Mechanizm podzielonej płatności w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników
a. Kiedy wystąpi podzielona płatności,
b. Czy płatność podzielona będzie obowiązkowa,
c. Zasady dysponowania przez podatnika rachunkiem wydzielonym.
2. Zmiany dotyczące JPK-VAT i JPK_WB
3. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych:
a. wyodrębnienie dochodów z zysków kapitałowych i dochodów operacyjnych,
b. ograniczenie w zakresie ujmowania kosztów usług niematerialnych,
c. ograniczenie w zakresie ujmowania kosztów zadłużenia,
d. zmiana zasad rozliczania sprzedaży wierzytelności,
e. zmiany w zakresie amortyzacja i wykorzystania wartości niematerialno-prawnych zbytych i ponownie nabytych
f. wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu,
g. podwyższenie wartości jednorazowej amortyzacji,
h. zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
i. podwyższenie kwoty wolnej od podatków,
j. zwiększenie limitu dotyczącego stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.
4. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – wzrost uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej
5. Projekt zmian przewidujący wprowadzenie kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
6. Projekt zmian przewidujący publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie internetowej wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco.
7. Upublicznienie danych podatkowych podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK)
8. Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
a. zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej,
b. rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych,
c. centrum badawczo—rozwojowe.

 

Karta zgłoszenia


* * * * * * * * * *
Odpłatność za szkolenie z podatku VAT wynosi 240,00 zł dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 340,00 zł dla osób pozostałych.  Natomiast odpłatność za szkolenie z podsumowania zmian wynosi 160,00 zł  dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia   przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia  otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

    home
    Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko