Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

Podatek VAT 2018 - kolejne nowelizacje i bieżące problemy podatnika VAT

12 marca 2018 (poniedziałek), godz. 9:00 - ok. 14:30 - Centrum Konferencyjnym ADAM'S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

(Brak miejsc)

 


Szkolenie poprowadzi Pani Luiza Pieprzyk - specjalista w zakresie podatku od towarów i usług , zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i krajach Unii Europejskiej. wieloletni pracownik organów skarbowych, doświadczony i  ceniony wykładowca, konsultant w  firmach szkoleniowych i prawnych;

Cel szkolenia:

 

Nowelizacja VAT 2018 obejmuje  swoim zakresem wybrane branże i kwestie w rozliczeniach tego podatku, jednak kompleksowo dotyczy sfery wyłudzeń VAT i wprowadza wiele ograniczeń dla podatników. Jednocześnie MF dyscyplinuje podatnika VAT nowymi i bardzo kontrowersyjnymi sankcjami. W tym celu dodatkowo znowelizowano również przepisy kks, i co jest absolutną nowością kodeks karny, z którymi niezwłocznie należy się zapoznać.

Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjno- dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT 2017 jak również tego ,co szykuje nam MF od stycznia i kwietnia 2018 r.


PROGRAM :

 

1. ZMIANY W VAT OD STYCZNIA I KWIETNIA 2018 R.
a)   Kasy rejestrujące w 2018 r. - rewolucyjne zmiany dla podatników

Nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej
Zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów
Nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne
Kiedy znikną kasy z kopią papierową
Grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej
b)  JPK od 2018

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców - komunikat MF

Nowa struktura JPK_VAT na 2018 r.

Nowe obowiązki dla podatników VAT w 2018 r. - elektroniczna ewidencja i deklaracje, JPK_VAT
Błędy w rozliczeniach JPK – analiza raportów MF
Korekta JPK_VAT od 2018 r.

 

c)     Split payment, czyli system podzielonych płatności – kwiecień 2018
Na czym polega split payment
Kto będzie musiał mieć rachunek VAT
W jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT
Korzyści dla nabywców korzystających z zastosowania split payment
Korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment
Zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment

d)   Przesłanki należytej staranności – ochrona interesów nabywcy i sprzedawcy
Należyta staranność w orzecznictwie sądów krajowych i ETS
Kryteria podmiotowo/formalne dla podatnika
Kryteria przedmiotowe/ekonomiczne dla podatnika
Kryteria związane z przebiegiem transakcji
Adresaci przesłanek należytej staranności
Zasady i proces wdrożenia w firmach
Niebezpieczeństwo nie stosowania się do zasad i konsekwencje prawne
e) Pozostałe zmiany 2018

 • Kto może być małym podatnikiem w 2018 r.
 • Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów - ostrzeżenie MF
 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna
 • Firmy częściej poniosą odpowiedzialność karną
 • Pakiet Konstytucji Biznesu - ułatwienia dla nowych firm
 • Zawieszanie działalności gospodarczej bardziej elastyczne – zmiany od 1 marca 2018 r.
 • Fiskus udzieli informacji o kontrahencie
 • Będzie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • NOWOŚĆ -  40 tys. zł grzywny za niezłożenie deklaracji VAT
 • Ułatwienia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz usprawnienie działania sądu rejestrowego,
 • Deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej
 • Działalność nierejestrowa w Konstytucji biznesu
 • Nie będzie deklaracji podatkowych VAT
 • Powstanie lista krajów, które nie współpracują podatkowo
 • Nowy wykaz MF podatników wykreślonych z rejestru oraz tych, którym odmówiono rejestracji – kontrowersje zmian
 • Aspekty dowodów potwierdzających transakcje sprzedaży  zakupu w podatku VAT – NOWE WYMOGI 2017/2018

2. Problemy podatnika VAT 2018
a) Odwrotne obciążenie problematyczne dla przedsiębiorców

 • Odwrotne obciążenie w budownictwie - przegląd najnowszych interpretacji
 • Przy odwrotnym obciążeniu fiskus zwraca VAT na ogólnych zasadach
 • Problematyka zakupu i sprzedaży  usług budowlanych po 1 stycznia 2017 r.
 • Przedmiot transakcji i kwestia sporna o podwykonawcę
 • Na pytania o PKWiU odpowiada GUS
 • Terminy rozliczenia podatku należnego i naliczonego


b) Samochód w firmie  w 2017 r.– przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń

 • Kiedy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega VAT
 • Jak ustalić marżę przy sprzedaży samochodu
 • Jak ustalić datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z samochodem
 • Czy oklejenie samochodu logo firmy pozwala uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności
 • Czy można refakturować koszty ubezpieczenia samochodu
 • Czy sprzedając samochód będący środkiem trwałym, można zastosować procedurę marży
 • Czy brak badań z okręgowej stacji kontroli pojazdów pozbawia prawa do odliczenia 100% VAT
 • Jak rozliczać nieodpłatne korzystanie z samochodów przez pracowników
 • Czy można odliczyć VAT, gdy paliwo jest odsprzedawane przedstawicielom handlowym, którzy korzystają z kart paliwowych
 • Czy zmiana sposobu wykorzystania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT od rat leasingowych
 • Czy spółka może odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z samochodem użytkowanym odpłatnie przez przedstawiciela handlowego
 • Kiedy można uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej
 • Od kiedy można dokonać odliczenia pełnego VAT, gdy w samochodzie dokonano zmian konstrukcyjnych
 • Czy przy sprzedaży samochodu należy złożyć aktualizację VAT-26
 • Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego

c) Ustalanie daty powstania obowiązku podatkowego - przegląd interpretacji i orzeczeń
d) Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VAT
e) Akcje promocyjne w firmie - zasady rozliczania i dokumentowania
f) Rejestracja, deklaracje i ewidencje VAT - przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń
g) Nowe kary za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem VAT

 


Karta zgłoszenia


 

 

 

UWAGA!
PROGRAM MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANY Z UWAGI  NA TRWAJĄCE PRACE LEGISLACYJNE DOTYCZĄCE NOWELIZACJI PODATKU VAT 2018.

* * * * * * * * * *
Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 zł  dla członków Stowarzyszenia opłacających na bieżąco składki członkowskie i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia   przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia  otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

  home
  Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko