Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

„Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy” (wykład + ćwiczenia)

 

Szkolenie które odbędzie się 6 kwietnia 2018 (piatek) od godz. 9:00 do ok. 14:30 w Centrum Konferencyjnym ADAM’S, przy ul. Matejki 62 w Poznaniu.

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu prawa pracy, doświadczony praktyk i wykładowca.

Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie praktycznego rozliczania wynagrodzeń. Zagadnienia omawiane są w dwóch etapach:

- I etap - zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami prawnymi związanymi
z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych
wynikających ze stosunku pracy

- II etap – praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy w trakcie I etapu poprzez jej zastosowanie
przy rozwiązywaniu kazusów

I.              Ochrona wynagrodzenia za pracę

1.    Termin, sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę

2.    Zasady udostępniania dokumentacji, na podstawie której dokonano naliczenia i wypłacenia
świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy

3.    Odliczenia z wynagrodzenia za pracę

4. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku
pracy

- potrącenia obligatoryjne – zasady dokonywania

- potrącenia fakultatywne – zasady dokonywania

- maksymalna kwota potrąceń – omówienie instytucji

- kwota wolna od potrąceń i potrącenie z jej wysokości – mówienie instytucji

 

II. Obowiązki pracodawcy przy egzekucji sądowej z wynagrodzenia pracownika

- omówienie obowiązków wynikających z kodeksu postępowania cywilnego

 

III. Egzekucja ze świadczeń finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych

1. wartość jakich świadczeń socjalnych podlega egzekucji i potrąceniu z wynagrodzenia za
pracę

2. wartość jakich świadczeń socjalnych podlega wyłączeniu z egzekucji i potrąceniu z
wynagrodzenia za pracę

 

IV. Wynagrodzenie za czas choroby

 

 1. Zasady ustalenia prawa do przedmiotowego świadczenia

 2. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby

 3. Składniki wchodzące do podstawy wymiaru oraz wyłączenia z podstawy wymiaru

 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za czas choroby

 5. Niezdolność do pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, wychowawczego

 

V. Wynagrodzenie pracownika nieobecnego w pracy z innych przyczyn niż choroba

 

VI. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

 1. Zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia

- wynagrodzenie ustalone w składnikach stałych

- wynagrodzenie ustalone w składnikach zmiennych

- wynagrodzenie ustalone w składnikach stałych i zmiennych

- Jak obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ?

 

VI. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 1. Zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia

- wynagrodzenie ustalone w składnikach stałych

- wynagrodzenie ustalone w składnikach zmiennych

- wynagrodzenie ustalone w składnikach stałych i zmiennych

- jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy ?

- jak obliczyć wskaźnik urlopowy ?

 

VII. Zasady naliczanie odprawy rentowej, emerytalnej oraz innych odpraw

 

VIII. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów związanych z wynagrodzeniem za pracę
i innych świadczeń pieniężnych

 

IX. Praktyczne podsumowanie zdobytej wiedzy czyli czy potrafię ?

- prawidłowo ustalić wynagrodzenie za pracę za niepełny miesiąc kalendarzowy

- alimenty, inne należności dochodzone na podstawie tytułów wykonawczych, zaliczki
pieniężne. Sprawdź czy potrafisz prawidłowo dokonać potrąceń z różnych podstaw
wymiaru ?

- choroba, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny w trakcie jednego miesiąca.
Sprawdź czy potrafisz naliczyć wynagrodzenie za taki miesiąc ?

- wynagrodzenie za czas choroby. Liczymy na stanach faktycznych

- Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sprawdzenie wiedzy w trakcie
praktycznych naliczeń.


Karta zgłoszenia

 

 

 


 

 

 

 

Odpłatność za szkolenie wynosi 160,00 dla członków opłacających na bieżąco składki i ich pracowników oraz 260,00 zł dla osób pozostałych. Cena zawiera materiały w formie elektronicznej, gorące napoje oraz certyfikat. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie z dołączonym potwierdzeniem zapłaty lub oświadczeniem o formie zapłaty gotówkowej; należy je przesłać najpóźniej 6 dni przed terminem każdego szkolenia w dogodnej dla Państwa formie: pocztą elektroniczną - bez obowiązku wypełniania karty zgłoszenia w przypadku osób uczestniczących  w poprzednich szkoleniach - lub faksem 61 864 12 12.  Rezygnacja ze szkolenia po wyznaczonym terminie skutkuje obciążeniem pełną kwotą za uczestnictwo. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że uczestnicy szkolenia  otrzymają certyfikat potwierdzający ich udział.

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

  home
  Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko