Informacja

Doradca nr 2 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2018 r. przedstawiając niektóre tematy poprzez wyjaśnienia Ministerstw [ ... ]


Doradca nr 1 2018

W bieżącym wydaniu DORADCY pragniemy poinformować o kolejnych zmianach w przepisach podatkowych. W poprzednim numerze pisaliśmy, m.in. o dużych zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób  [ ... ]


Doradca 4 2017

Przełom roku to odpowiedni moment na podsumowanie własnej działalności oraz zapoznanie się z nowymi obowiązkami, które czekają w najbliższym roku.
W marcu 2017 roku, nowością były zmiany w  [ ... ]


Other Articles

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ VAT

 

Szanowni Państwo!

 

Mamy przyjemność poinformować o uruchomieniu - począwszy od miesiąca września 2010 r. - kursu w formie wykładów i ćwiczeń „SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ VAT”.

 

Kurs kierujemy do pracowników zatrudnionych w działach księgowości biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego jak również innych podmiotów rozliczających podatki, którzy na co dzień zajmują się rozliczeniami podatku od towarów i usług i pragną usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę zawodową.

 

Celem kursu uruchamianego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe jest kompleksowe przygotowanie pracownika do pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń VAT, kompetentnego do samodzielnej obsługi księgowej.

 

Program kursu oparty jest na konkretnych przykładach z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego oraz przewiduje omówienie, w kolejnych etapach, zasad rozliczania podatku od towarów i usług.

 

Zajęcia odbywać się będą w małych grupach, dających komfort uczestnictwa w zajęciach i z uwagi na ograniczoną ilość miejsc będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

W załączeniu przesyłamy: szczegółowe informacje o kursie, program i kartę zgłoszenia.

 

Pragniemy również poinformować, że uruchomienie kursów szkolących kadrę pracowniczą dla potrzeb podmiotów rozliczających podatki, zostaje na stałe wpisany w działalność szkoleniową Wielkopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. W następnej kolejności zamierzamy uruchomić kursy szkolące pracowników : specjalistów ds. kadrowo-płacowych, ZUS oraz podatku od osób fizycznych i prawnych przygotowujące do samodzielnej pracy na w/w stanowiskach, o czym niebawem Państwa powiadomimy.

 

Ważna informacja dla członków Stowarzyszenia. Przekazując naszym członkom informację o uruchomieniu pierwszego kursu dla pracowników pragniemy poinformować o możliwości powtórzenia w/w kursu w innym terminie dla klientów naszych członków. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (503 075 720) lub drogą elektroniczną Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Karta zgłoszenia

Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe

zaprasza na kurs:

 

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ VAT

skierowany   do pracowników księgowości prowadzących rozliczenia VAT, pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z ustawy o VAT.

 

 

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z ustawą o VAT oraz aktami wykonawczymi poprzez omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług w formie wykładów i ćwiczeń. Program oparty jest na konkretnych przykładach z  uwzględnienim aktualnego stanu prawnego. Zakres kursu obejmuje swym zasięgiem wiele zagadnień, poczynając od tych o charakterze podstawowym,             a kończąc na proble­matyce szczegółowej.

Odbycie kursu pozwoli na komplementarne uzupełnienie wiedzy oraz nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozliczanie podatku od towarów i usług. Uczestnicy  otrzymają certyfikat o odbyciu szkolenia.

Odbiorcy kursu: cykl szkoleń jest skierowany do osób chcących pracować lub już zatrudnionych          w biurach rachunkowych, kancelariach doradztwa podatkowego oraz innych podmiotów rozliczających podatki.

Program kursu: w załączeniu.

Zajęcia będą prowadzone w małych grupach dające słuchaczom możliwość lepszego ugruntowania wiedzy przy zastosowaniu teorii w praktyce. Na zakończenie każdego bloku tematycznego, program przewiduje zajęcia praktyczne : ćwiczenia, przykłady,  odpowiedzi  na pytania uczestników.

Prowadzący wykłady:  Pan Paweł Kaźmierczak - były wieloletni pracownik organów administracji skarbowej pełniący funkcje na stanowiskach kierowniczych, doświadczony wykładowca i praktyk.

Prowadzące ćwiczenia: Panie Aneta Chrabąszczewska, Wiesława Rozmiarek – doradcy podatkowi, doświadczeni praktycy i wykładowcy.

Założenia kursu: cykl 4-dniowy – jeden dzień w tygodniu w podanych terminach.

Terminy zajęć: Zajęcia odbywać się będą  w piątki w godzinach 8.30 -14.45 w podanych terminach:   24 września 2010 r.;    1 października 2010 r.;     22 października 2010 r.;           29 października 2010 r.

Miejsce szkolenia : Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”, Poznań, ul. Mansfelda 4 - www.kde.edu.pl.  Usytuowanie w pobliżu Rynku Jeżyckiego, boczna od ul. R.Strzałkowskiego. Szkoła posiada automaty z napojami zimnymi i gorącymi oraz bufet czynny od miesiąca października 2010 r. Istnieje możliwość korzystania z parkingu szkoły, przy uprzednim zgłoszeniu.

Cena obejmuje : materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbyciu kursu. Cena 22,40 zł za 1 godzinę.

Udział w kursie na podstawie karty zgłoszenia : w załączeniu.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM

24  WRZEŚNIA 2010 (PIĄTEK) – 1 dzień kursu : 6 h 15 min

 

WYKŁAD

 

 

1. Podatek od towarów i usług (VAT) w Polsce, w tym :

a)  obowiązujące regulacje prawne,

b)  zasady ogólne opodatkowania, w tym:

-       powszechność opodatkowania,

-   neutralność opodatkowania,

-   wielofazowość i proporcjonalność opodatkowania.

 

2.   Status podatnika VAT, w tym:

a)    kryteria decydujące o statusie podatnika VAT,

b)    podatnicy VAT prowadzący działalność gospodarczą,       w tym:

- definicja i zakres działalności gospodarczej na gruncie VAT,

-  jednostki organizacyjne jako podatnicy VAT,

- organy administracji państwowej jako podatnicy VAT,    c)  pozostali podatnicy VAT, w tym:

-   przy nabyciu nowych środków transportu,

-   przy dokonaniu czynności wskazanych w ustawie,

d)  opodatkowanie rolników ryczałtowych VAT, w tym:

-   definicja rolnika ryczałtowego,

-   rezygnacja ze zwolnienia z opodatkowania VAT,

e)    płatnik w VAT,

f)     przedstawiciel podatkowy w VAT,

g)    zasady zwolnień podmiotowych w VAT.

 

3.    Właściwość organów podatkowych dla potrzeb VAT, w tym:

a) miejsce wykonania czynności opodatkowanych,

b) siedziba, miejsce zamieszkania jako przesłanki właściwości,

c) stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju – jako wyznacznik właściwości.

 

 

8.30 - 10.00           (1h 30 min)

 

10.15 - 12.00 (1h 45 min)

ĆWICZENIA

 

 1. Zasady obliczenia limitu decydującego o nabyciu statusu podatnika VAT.

 

2.    Rejestracja podatnika VAT w urzędzie skarbowym, w tym:

a)  termin rejestracji dla potrzeb VAT,

b)  zakres wyłączeń podmiotowych z obowiązku rejestracji.

 

 1. Rejestracja VAT dla potrzeb transakcji transgranicznych.

 

3. Omówienie treści formularzy niezbędnych dla potrzeb rejestracji VAT (krajowej) z uwzględnieniem reguły „jednego okienka” oraz dla potrzeb rejestracji transakcji transgranicznych.

 

12.15 – 13.30  (1h 15 min)

 

13.45 – 14.45

(1h)

 

 

1 PAŹDZIERNIKA 2010 (PIĄTEK) – 2 dzień kursu : 6 h 15 min

 

WYKŁAD

 

1.  Czynności podlegające opodatkowaniu VAT, w tym:

a)  katalog czynności opodatkowanych VAT,

b)  wpływ formy czynności na opodatkowanie VAT,

c)  opodatkowanie czynności niezgodnych z prawem

d)  zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części,

e)  aport.

 

2.   Opodatkowanie dostawy towarów,  w tym:

a)    definicja towaru i jego dostawy, w tym:

-  sprzedaż z odroczonym terminem płatności,

-  sprzedaż na próbę,

-  opodatkowanie komisu,

-  dostawa w ramach wieczystego użytkowania,

-  dostawa w ramach leasingu, dzierżawy, najmu,

b)   odpłatny charakter dostawy,

c) przekazanie ekonomicznego władztwa jako kryterium   opodatkowania, w tym:

- dokonanie dostawy a przeniesienie prawa własności towaru.

 

3.    Opodatkowanie świadczenia usługi, w tym:

a)  pojęcie świadczenia usługi,

b)  identyfikacja statystyczna usługi, w tym:

-  znaczenie norm statystycznych, PKWiU,

-  kwalifikacja świadczeń kompleksowych,

c)  określenie miejsca świadczenia usługi, w tym:

-  cel określenia miejsca świadczenia usługi,

- zasady określenia miejsca świadczenia usługi

d)  moment wykonania usługi.

 

 1. Czynności nieodpłatne w VAT, w tym:

a)     darowizny towarów,

b)     wydanie na potrzeby reprezentacji oraz reklamy,

c)     próbki i prezenty o małej wartości.

 

 1. Stawki  VAT, w tym:

a)    stawka podstawowa,

b)     zakres stawek obniżonych,

c)    zwolnienia przedmiotowe z opodatkowania.

 

 1. Podstawa opodatkowania w VAT, w tym:

a)    definicja i elementy obrotu,

b)    zasady opodatkowania zaliczek,

c)    opodatkowanie należności określonej w naturze oraz według wartości pieniężno-rzeczowej,

d)    rabaty umniejszające obrót,

e)    wpływ powiązań między nabywcą i zbywcą na określenie obrotu podlegającemu opodatkowaniu.

 

 1. Import towarów, w tym:

a)    definicja importu towarów,

b)    zasada określenia VT w imporcie,

c)    procedura uproszczona,

d)    właściwość organów podatkowych dla potrzeb VAT w imporcie towarów.

 

8.30 – 9.45           (1h 15 min)

 

10.00 - 11.30 (1h 30 min)

ĆWICZENIA

 

 1. Obowiązek podatkowy w VAT, w tym:

a)    ogólne zasady powstania obowiązku, w tym:

-  obowiązek podatkowy w chwili wydania towaru, wykonania usługi,

-  obowiązek podatkowy w chwili wystawienia faktury,

b)  szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego.

 

 1. Opodatkowanie eksportu towarów, w tym :

a)    definicja eksportu,

b)    moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów,

c)    zasady stosowania stawki 0 % w eksporcie towarów            i rozliczenia eksportu.

 

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, w tym:

a)    defincja WDT,

b)    zasady opodatkowania WDT,

c)    stawka opodatkowania WDT,

d)    rozliczenie WDT w deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej.

 

 1. Import usług, w tym:

a)    definicja importu usług,

b)    moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług,

c)    podstawa opodatkowania importu usług.

 

 

 

11.45 – 13.15  (1h 30 min)

 

13.30 – 14.45

(1h 15 min)

 

 

 

 

 

 

 

22 PAŹDZIERNIKA 2010 (PIĄTEK) – 3 dzień kursu : 6 h 15 min

 

WYKŁAD

 

1.   Odliczenie VAT jako element konstrukcyjny podatku, w tym:

a)  powiązanie nabycia z czynnościami opodatkowanymi VAT,

b)  wydatki nie podlegające odliczeniu – wyłączenia prawa odliczenia, w tym:

-  przy nabyciu paliw silnikowych i innych wydatków związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych,

-   przy nabyciu usług noclegowych i gastronomicznych,

-   przy nabyciu towarów i usług nie służących wyłącznie czynnościom opodatkowanym,

-   przy nabyciu towarów i usług udokumentowanych „wadliwymi fakturami” bądź od „nierzetelnych wystawców”,

c)  termin rozliczenia odliczenia,

d)  wymogi formalne odliczenia,

e)  bieżące odliczenie częściowe.

 

2.    Korekta pierwotnego odliczenia podatku:

a)  reguły korekty odliczenia przy wydatkach pominiętych       w rozliczeniu VAT,

b)  zasady korekty odliczenia przy wydatkach służących jednocześnie czynnościom opodatkowanym i nieopodatkowanym,

c)  korekta odliczena przy zmianie sposobu wykorzystania nabytego towaru,

d)  kontynuacja korekty przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części.

 

3.    Ulga „na złe długi” – rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, w tym:

a)  okoliczności uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności,

b)  formalne obowiązki sprzedawcy i nabywcy,

c)  reguły rozliczenia ulgi.

 

 1. Dokumentowanie sprzedaży i innych czynności dla potrzeb VAT, w tym:

a)    o bowiązek wystawienia faktury VAT i faktury korygującej,

b)    okoliczności wystawienia duplikatów faktur i faktur korygujących,

c)    zasady i termin przechowywania dokumentów źródłowych dla potrzeb VAT,

d)    ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym:

-  akty prawne dotyczące ewidencjonowania,

-  zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

 

8.30 – 9.45           (1h 15 min)

 

10.00 - 11.30 (1h 30 min)

 

ĆWICZENIA

 

1.    Zasady ustalania proporcji sprzedaży, w tym:

a)  okoliczności stosowania współczynnika,

b)  elementy współtworzące wartość proporcji,

c)  proporcja szacunkowa przy niskim i niereprezentatywnym obrocie.

 

2.    Korekta roczna pierwotnego odliczenia, w tym:

a)  elementy istotne przy realizacji korekty,

b)  korekta przy nabyciu środków trwałych, w tym:

- korekta 10-letnia,

- korekta 5-letnia,

- korekta jednorazowa,

c)  korekta przy aporcie towarów.

 

3.    Fakturowanie sprzedaży, w tym:

a)  treść i forma faktur VAT i faktur korygujących,

b)  wpływ wystawienia faktury na obowiązek rozliczenia transakcji,

c)  reguły refakturowania sprzedaży,

d)  reguły rozliczania „rabatów” umniejszających obrót, w tym:

- zasady dokumentowania „rabatów”,

- bieżące i wsteczne rozliczenie „rabatów”,

e)  zasady udokumentowania i rozliczenia sprzedaży detalicznej, w tym:

- zasady korekty sprzedaży po zaewidencjonowaniu,

- wystawienie faktury na sprzedaż zaewidencjonowaną.

 

 

11.45 – 13.15  (1h 30 min)

 

13.30 – 14.45

(1h 15 min)

 

 

 

29  PAŹDZIERNIKA 2010 (PIĄTEK) – 4 dzień kursu : 6 h 15 min

 

ĆWICZENIA

 

1.    Ewidencja dla potrzeb VAT, w tym:

a)    forma i treść ewidencji,

b)    ewidencja jako podstawa sporządzenia deklaracji VAT,

c)    zasady prowadzenia ewidencji przez podatników VAT zwolnionych,

d)    wadliwość ewidencji,

e)    ewidencja sprzedaży a kasa rejestrująca.

 

2.   Deklaracje VAT, w tym:

a) zasada samookreślenia podatku,

b) forma i treść deklaracji VAT,

c) zasady sporządzenia deklaracji – objaśnienia wypełnienia deklaracji,

d) zasady korekty deklaracji dla potrzeb VAT.

 

 1. Informacje podsumowujące, w tym:

a)    forma i treść informacji podsumowującej,

d)    cel składania informacji podsumowującej.

 

 1. Zwrot podatku

a)    przesłanki prawa zwrotu,

b)    terminy i formy zwrotu VAT.

 

 

8.30 - 10.00           (1h 30 min)

 

10.15 - 12.00  (1h 45 min)

 

WYKŁAD

 

1.    Opodatkowanie transakcji trójstronnych, w tym:

a)  cel zastosowania procedury uproszczonej opodatkowania,

b)  przesłanki umożliwiające opodatkowanie według procedury uproszczonej,

c)  elementy formalne opodatkowania transakcji trójstronnych.

 

2.    Szczególne procedury opodatkowania, w tym:

a)  dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich,

b) opodatkowanie świadczenia usług elektronicznych.

 

3.    VAT w prawie Unii Europejskiej, w tym:

a)  akty prawne dotyczące VAT,

b)  zasady stosowania prawa wspólnotowego,

c)  rola orzecznictwa ETS przy wykładni prawa krajowego.

 

 

12.15 – 13.30  (1h 15 min)

 

13.45 – 14.45

(1h )

 

 

Adres

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PODATKOWE
60-102 Poznań ul. Ostatnia 49
Województwo: WIELKOPOLSKIE

Nr konta bankowego WSP 95 1090 1359 0000 0000 3502 8656
KRS 0000116281, REGON: 630878686, NIP: : 7792017792    
Status firmy: Firma aktywna
Data rejetracji w KRS: 2002-06-06

60-102 Poznań
ul. Ostatnia 49

NOWE SZKOLENIA

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
27/09/2018
article thumbnail

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH – z uwzględnieniem zmian w 2018 roku i od stycznia 2019 r.,
które odbędzie się 4 października 2018 (czwartek), godz. 10:00 – ok. 15:00 w Centru [ ... ]


VIII Konferencja Naukowa Stowarzyszeń Podatkowych
06/09/2018
article thumbnail

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe zapraszają na VIII Konferencję Naukową Stowarzyszeń Podatkowych organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk o Ziemi, Zachodniopomorskie  [ ... ]


PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
06/09/2018
article thumbnail

 
„PODATEK VAT - SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2018 r.”
Celem 4-dniowego kursu jest  kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, prz [ ... ]


Kolejne szkolenia i konferencje

  home
  Wszelkie prawa zastrzeżone Wielkopolskie Stowarzyszenie Podatkowe 2009 - 2018 www.intermedialna.pl szybko